ปรับเพิ่มจำนวนเงินสงเคราะห์รายศพ และขอให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์

14 ธ.ค. 2560 | อ่านแล้ว 10075 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร.

1. การปรับเพิ่มจำนวนเงินสงเคราะห์รายศพสำหรับสมาชิกประเภทสามัญที่เสียชีวิต โดยจากเดิมเรียกเก็บศพละ 1.50 บาท เป็นเรียกเก็บศพละ 2.50 บาท โดยจะจัดเก็บอัตราใหม่ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.ซ 2556 เป็นต้นไป

2. ขอให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ในแฟ้มประวัติ (กพ.7) ว่าเป็นบุคคลที่สมาชิกประสงค์จะให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์หรือไม่ หากสมาชิกมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงฯ สามารถดำเนินการได้โดยดาวน์โหลด "ใบขอเปลี่ยนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห กฌ.ตร." (กฌ.ตร.5) เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามรับรอง และให้หน่วงานต้นสังกัดนำส่งให้ กฌ.ตร. (สก.) จัดเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

Share this: