• ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก. รายงานผลการปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 24 มิ.ย.67 ณ วัดตรีทศเทพ

    24 มิถุนายน 2567
  • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดตรีทศเทพ เพื่อเตรียมความพร้อม พิธีบำเพ็ญกุศลฉลองศาลาท้องพระโรงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 24 ก.พ.67 ณ วัดตรีทศเทพ แขวงบ้านพานถม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร

    22 กุมภาพันธ์ 2567
  • พ.ต.อ.มนัส รุ่งนาค รอง ผบก.สก. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธัชชัย ทิพเนตร ผกก.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก. และคณะวิทยากร จากฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก. บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจในเรื่องของการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามโครงการให้ความรู้เครือข่ายบริการสมาชิ

    22 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิตดูทั้งหมด

แจ้งความเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ (รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต) 2567 แจ้งความเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ (รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต) 2566 แจ้งความเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ (รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต) 2565 แจ้งความเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ (รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต) 2564 แจ้งความเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ (รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต) 2563 แจ้งความเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ (รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต) 2562 แจ้งความเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ (รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต) 2561 แจ้งความเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ (รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต) 2560 แจ้งความเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ (รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต) 2559 แจ้งความเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ (รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต) 2558