ชี้แจงการส่งต่อข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ เรื่องการแจ้งให้ช่วยกันตามหาทายาทฯ

17 ธ.ค. 2560 | อ่านแล้ว 7339 ครั้ง

ตามที่มีการส่งต่อข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ แจ้งให้ช่วยกันตามหาทายาทเพื่อรับเงินฌาปกิจสงเคราะห์ ตร. ตามประกาศเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.58 จำนวน 16 ราย นั้น

การฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร. ขอชี้แจงว่า ปัจจุบันได้ติดตามจ่ายเงิน คงเหลือเพียง 3 รายการ ซึ่งรายการที่ 1 และ 2 เจ้าตัวทราบสิทธิของตนเองแล้ว แต่ยังไม่ขอรับเนื่องจากยังไม่สะดวกที่จะมาติดต่อแสดงตน ในส่วนของรายที่ 3 นั้น ยังไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากหลบหนีคดีตามหมายจับของศาล

อนึ่ง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินที่ยังไม่มาขอรับเงินฯ กฌ.ตร. ดำเนินการเป็นประจำทุกปีภายหลังการปิดบัญชีประจำปี ทั้งนี้ การประกาศดังกล่าวเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสของการดำเนินงานอีกทั้งเพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้ทราบโดยทั่วกัน อย่างไรก็ตาม กฌ.ตร. ไม่ตัดสิทธิในการรับเงินสงเคราะห์ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากมาแสดงตนไม่ว่าเมื่อใดก็ยังคงได้รับเงินสงเคราะห์ตามสิทธิที่พึงจะได้รับ

จึงขอเรียนชี้แจงทุกท่านเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณในความปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมสังคมของเรา

Share this: