คำถามที่พบบ่อย

 • Q
  ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตจะได้รับเงินเท่าไหร่
  A
  ปัจจุบันสมาชิกประเภทสามัญ เมื่อเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงินรวม ประมาณ 630,000 บาท และสมาชิกประเภทสมทบจะได้รับเงินรวมประมาณ 140,000 บาท (จำนวนที่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกในปัจจุบัน)
 • Q
  การตรวจสอบข้อมูลทายาทของสมาชิกสามารถดำเนินการอย่างไร
  A
  สามารถดำเนินการตรวจสอบได้ 2 กรณี:
     1. ให้สมาชิกตรวจสอบด้วยตนเองที่กองสวัสดิการ หรือหน่วยงานต้นสังกัดที่เก็บรักษา ก.พ.7 (ปกติจะให้ทำบันทึกผู้มีสิทธิรับเงิน (กฌ.ตร.5) 2 ฉบับ ฉบับนึ่งส่งให้กองสวัสดิการ ฉบับนึ่งเก็บใน ก.พ.7 ของสมาชิก
     2. เพื่อสมาชิกเสียชีวิตแล้ว ทายาทสามารถนำมรณบัตรขอตรวจสอบผู้มีสิทธิรับเงินได้ที่กองสวัสดิการ หรือโทรสารให้ จนท.ที่หมายเลข 0 2251 5948
 • Q
  เงินฌาปกิจสงเคราะห์สามารถกู้ยืมได้หรือไม่
  A
  ไม่สามารถกู้ยืมได้
Share this: