โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากข้าราชการตำรวจผู้มีประสบการณ์สูงด้านต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงงานบริหารงานบุคคลของ ตร. พ.ศ.2563

30 ก.ย. 2563 | อ่านแล้ว 2859 ครั้ง

เมื่อวันที่ 22 -24 ก.ย.63 ตร. ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากข้าราชการตำรวจผู้มี
ประสบการณ์สูงด้านต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงงานบริหารงานบุคคลของ ตร. พ.ศ.2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว และ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธี ในงานได้มีการแนะนำสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ การตรวจสุขภาพ การบรรยายพิเศษต่างๆ เกี่ยวกับการวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณ และจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในการนี้ พ.ต.อ.ประภัสสร ชาติพรหม ผกก.ฝ่ายการฌานปกิจสงเคราะห์ สก. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กฌ.ตร.ร่วมให้คำแนะนำแก่สมาชิก กฌ.ตร. ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว

Image Gallery post

Share this: