โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากข้าราชการตำรวจผู้มีประสบการณ์สูงด้านต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงงานบริหารงานบุคคลของ ตร. พ.ศ.2561

26 ก.ย. 2561 | อ่านแล้ว 3239 ครั้ง

เมื่อวันที่ 18 - 20 ก.ย.61 ตร. ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากข้าราชการตำรวจผู้มี
ประสบการณ์สูงด้านต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงงานบริหารงานบุคคลของ ตร. พ.ศ.2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท
เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว และ สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็น
ประธานในพิธี ในงานได้มีการแนะนำสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ การตรวจสุขภาพ การบรรยายพิเศษต่างๆ เกี่ยวกับ
การวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณ และจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในการนี้ เจ้าหน้าที่ กฌ.ตร.
ร่วมให้คำแนะนำแก่สมาชิก กฌ.ตร. ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า
ลาดพร้าว

Image Gallery post

Share this: