กองสวัสดิการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร. ณ หอประชุม บช.น.

26 ก.ย. 2561 | อ่านแล้ว 2634 ครั้ง

เมื่อวันที่ 5 ก.ย.61  พ.ต.อ.ประภัสสร ชาติพรหม ผกก.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก. และคณะวิทยากร บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร. รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกฯ แก่ข้าราชการตำรวจที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ หอประชุม บช.น. 

Image Gallery post

Share this: