กองสวัสดิการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร. ณ ศฝร.ภ.4

26 ก.ย. 2561 | อ่านแล้ว 2139 ครั้ง

เมื่อวันที่ 19 -21 เม.ย.61 พ.ต.ท. เจริญโรจน์ เพชรงาม สว.ฝ่ายฌาปนกิจสงเคราะห์ สก. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร. รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการการรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ตร.

Image Gallery post

Share this: