โครงการกองสวัสดิการจิตอาสา พากันทำความสะอาดวัด นัดกันฟังเทศน์ ณ วัดตรีทศเทพวรวิหาร

16 ม.ค. 2561 | อ่านแล้ว 3470 ครั้ง

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.61 เวลา 09.00 น. ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างในสังกัด สก. นำโดย พ.ต.อ.สายัณห์ ภู่สมบูรณ์ รอง ผบก.สก. ร่วมทำกิจกรรมตามโครงการ กองสวัสดิการจิตอาสา พากันทำความสะอาดวัด นัดกันฟังเทศน์ ณ วัดตรีทศเทพวรวิหาร ในกิจกรรมได้มีการรับฟังปาฐกถาธรรมจากท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาส และการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการบำเพ็ญประโยชน์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างในสังกัด

Image Gallery post

Share this: