ผู้นำดาวรุ่ง

3 ก.ค. 2567 | อ่านแล้ว 110 ครั้ง

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.67

มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กทม. เวลา 08.00  - 16.30 น. ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก. ได้ส่ง เจ้าหน้า 2 คน คือ ร.ต.อ.มนัสวี  แตงสมุทร และ ร.ต.อ.บุริศร์  พระคง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

Image Gallery post

Share this: