No Glif Policy “งดรับ งดให้ของขวัญ”

3 ก.ค. 2567 | อ่านแล้ว 95 ครั้ง

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.67 เวลา 09.00 น.

ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ประเสริฐ วิจิตรทัศนา ผบก.สก.
พ.ต.อ.มนัส รุ่งนาค รอง ผบก.สก.
พ.ต.อ.ธัชชัย ทิพเนตร ผกก.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก.

ตามสั่งการของ พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.สกพ. ให้ ข้าราชการตำรวจในสังกัด สกพ. ปฏิบัติตามนโยบาย No Glif Policy “งดรับ งดให้ของขวัญ” โดยว่าที่ พ.ต.ท.สัมฤทธิ์ ญาณวัฒนพันธ์ สว.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมค่านิยมการทำงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ แก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างฌาปนสถาน ตร.

Image Gallery post

Share this: